×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM


Yönetim Bilişim Sistemleri

Çankaya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü İngilizce hazırlık sınıfı hariç 4-yıllık lisans eğitimi sunmaktadır. Bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme, işletmelerin yüksek hacimli veriye sahip olması ve bu verinin karar verme sürecinde etkin olarak kullanılabilme fırsatlarının bulunması “veri” kavramını bir kelime olmaktan çıkarıp işletmeler için stratejik bir varlık haline getirmiştir. Verinin depolanması, veriye kullanım amaçlı ulaşılması, analiz edilmesi ve işletme kârlılığını pozitif etkileyecek uygulanabilir kararlara dönüştürülmesi için sadece bilişim teknolojileri bilgisine sahip olmak yeterli olmamaktadır. Bunlara ek olarak organizasyonların yapısı ve hedefleri içinde var olan bilginin nasıl kullanılacağını, uygunluğunu ve katkısını ölçebilecek işletme, iktisat ve finans konularına da hakim olunması gerekmektedir. Bu nedenle, programın amacı yönetim ve bilişim disiplinlerini entegre eden ve bilgiyi yaratan, depolayan, erişimi sağlayan, bu depolanan veriden yeni bilgi ortaya çıkarabilen mezunlar yetiştirmektir. Bunlara ek olarak mezunların, analitik düşünceye sahip, aynı zamanda yönetim ve bilişim süreçlerini bilen, tasarlayabilen ve yönetebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. Bu amaç için bölüm programı üç ana alana yayılmıştır: Yönetim, bilişim ve veri analitiği. Bölümümüzün vizyonu, yönetim bilişim sistemleri eğitiminde teori ve uygulamayı birlikte kullanarak, öğrencilerimizin toplum ve kurumlara değer katmalarını sağlayacak bir eğitim almalarına yöneliktir. Bu nedenle, uygulanan program küresel rekabette avantaj sağlayan, takım çalışmasını, etik olmayı ve yenilikçiliğin önemini öne çıkaran bir programdır. Bölümün teorik ve uygulamalı eğitimi, bölüm elemanlarının araştırmaları ile desteklenmekte ve öğrencilerimiz aldıkları eğitimle geleceğin liderleri olarak hazırlanmaktadır. Bölüm müfredatının ayrıldığı üç ana alandan yönetim ana alanı bir kurumun etkin yönetilmesi için gereken işletme, iktisat ve finans derslerini içermektedir. Bilişim ana alanı ise gerekli yazılım ve bilişim sistemleri bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak müfredat içinde sunmaktadır. Veri analitiği alanı ise bilişim ve yönetim bilgilerini birlikte kullanarak kurum içinde depolanan veriden bilgi ortaya çıkarma yöntemlerini uygulama ağırlıklı olarak müfredatta sunmaktadır. Programı tamamlayan öğrencilerin kazanımları şu şekilde sıralanabilir: Bilgi teknolojileri altyapılarını öğrenmek ve gelişmeleri takip edebilmek, bilgi sistemlerini organizasyon yapısına uygun olarak tasarlayabilmek ve kurabilmek, bilgi teknolojileri için gerekli yazılım bilgilerine sahip olmak ve bu yazılımları etkin kullanabilmek, işletme için gereken verilerin yakalanması, temizlenmesi, depolanması ve kullanıma hazır hale getirilmesini öğrenmek, işletmenin veri ve yazılım ihtiyaçlarını öngörmek, veriye dayalı olarak işletmenin yönetim süreçlerini takip etmek, veri tabanında bulunan veriden işletme verimliliğine pozitif etki sağlayacak kararlar üretilmesini sağlamak ve bilişim sistemleri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.

Laboratuvarlar

Öğrenciler için bilişim, yazılım ve veri analitiği derslerinde kullanabilecekleri gerekli yazılımları ve donanımları bulunduran bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Aynı zamanda uygulamalı derslerde kullanılacak veri terminalleri kullanıma hazır halde bulunmaktadır.

Staj

Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin işyerlerini tanımaları ve iş yaşamı tecrübesi kazanmaları için staj zorunlu olarak uygulanmaktadır.

İş olanakları

Mezunlarımız "yönetim bilişim uzmanı" unvanı ile özel/kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız kamu ve özel sektör kurumlarında müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve kurumsal kaynak planlama uzmanı, sistem analisti ve tasarımcısı, veri tabanı analisti ve tasarımcısı, veri bilimci ve proje yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilmektedir.