×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Değerli öğrenciler,

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü,  bilişim sistemleri, yazılım, işletme, iktisat, ve finans disiplinlerini entegre eden interdisipliner bir program sunmaktadır. Bölümün amacı bu farklı disiplinleri entegre ederek bilgiyi yaratan, depoloyan, erişimi sağlayan ve bu depolanan veriden yeni bilgi ortaya çıkarabilen mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımızın analitik düşünceye sahip, yönetim ve bilişim süreçlerini bilen, tasarlayabilen ve yönetebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz programı yönetim, bilişim ve veri analitiği olmak üzere üç ana alana yayılmıştır. Vizyonumuz, yönetim bilişim sistemleri eğitimi alan öğrencilerimizin teori ve uygulamayı birlikte kullanarak, içinde yer aldıkları topluma ve çalıştıkları kurumlara değer katan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, uygulanan program küresel rekabette avantaj sağlayan, takım çalışmasını, etik olmayı ve yenilikçiliğin önemini öne çıkaran bir programdır. Çankaya Üniversitesi kurulduğu 1997 tarihinden itibaren, kaliteli eğitim sunabilmek adına sürekli kendisini geliştirme ve büyüme hedefini ön planda tutmuştur. Bu hedef doğrultusunda, yönetim bilişim sistemleri bölümü güçlü bir akademik geçmişe ve aynı zamanda bu alanda özel sektör tecrübesine sahip uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Sizleri öğrencimiz ve sonrasında iyi donanıma sahip geleceğin başarılı mezunları olarak görmek en büyük dileğimizdir. Tercihlerinizin sizleri başarıya götürmesi dileğiyle.

Prof. Dr. M. Nihat Solakoğlu

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı